Φορτοεκφορτωτές Ξηράς - Λιμένος

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ

Εκδηλωση ενδοαφέροντος για το πρόγραμμα κατάρτισης "ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ" 
Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών
  • Πρακτική άσκηση 30 ωρών σε αδειοδοτημένες δομές των παρόχων κατάρτισης με τη μορφή casestudies.
  • Η κατάρτιση θα παρασχεθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων».

Διαβάστε περισσότερα: Φορτοεκφορτωτές Ξηράς - Λιμένος

Το Νέο Voucher 2014 ξεκινά άμεσα

Το νέο πρόγραμμα για το 2014 αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα, σύμφωνα με προαναγγελίες και ανακοινώσεις του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, προβλέπει παρεμβάσεις με οφέλη τόσο για τους νέους ανέργους όσο και τις επιχειρήσεις:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα διάρκειας 500 ωρών (ως 5 μήνες) πλήρως επιδοτούμενη από το πρόγραμμα και ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΣΤΟΣ για την επιχείρηση.
  • Υπηρεσίες υποστήριξης κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
  • Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη (εφόσον το επιθυμεί και χωρίς καμία δέσμευση για οποιαδήποτε πρόσληψη), μετά τη λήξη της δωρεάν 5μηνης πρακτικής των καταρτιζόμενων στην επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα: Το Νέο Voucher 2014 ξεκινά άμεσα

OAED