Το Νέο Voucher 2014 ξεκινά άμεσα

Το νέο πρόγραμμα για το 2014 αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα, σύμφωνα με προαναγγελίες και ανακοινώσεις του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, προβλέπει παρεμβάσεις με οφέλη τόσο για τους νέους ανέργους όσο και τις επιχειρήσεις:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα διάρκειας 500 ωρών (ως 5 μήνες) πλήρως επιδοτούμενη από το πρόγραμμα και ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΣΤΟΣ για την επιχείρηση.
  • Υπηρεσίες υποστήριξης κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
  • Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη (εφόσον το επιθυμεί και χωρίς καμία δέσμευση για οποιαδήποτε πρόσληψη), μετά τη λήξη της δωρεάν 5μηνης πρακτικής των καταρτιζόμενων στην επιχείρηση.

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στη δράση θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν καταρτισμένο εργατικό δυναμικό εντελώς δωρεάν μέσω της πεντάμηνης πρακτικής άσκησης.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για επιχειρήσεις

OAED