Επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων VOUCHER 2014, οι ενδιαφερόμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις μπορούν να προσλάβουν ΔΩΡΕΑΝ προσωπικό (χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση) για 5μηνη πρακτική άσκηση.

Επιπλέον οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται μετά το πέρας της 5μηνης εργασίας, στην περίπτωση που μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας, με κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος!

Οι επιχειρήσεις που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα θα επωφεληθούν μέσω της αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού τους και της ενδυνάμωσης της εταιρικής τους ταυτότητας. Το πρόγραμμα αποτελεί για τις επιχειρήσεις μία μοναδική ευκαιρία αποτελεσματικής κάλυψης των αναγκών τους σε καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν ανέργους στα πλαίσια της 5μηνης πρακτικής άσκησης που προβλέπει το πρόγραμμα VOUCHER 2014 μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας την παρακάτω Online φόρμα.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΥΡΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

 

 

OAED