Αίτηση συμμετοχής μέσω του ΣΥΝΟΛΟΥ

offline data entry

Μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή σας στο πρόγραμμα, μέσω του ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ " ΣΥΝΟΛΟ", συμπληρώνοντας τη παρακάτω φόρμα.

Θα σας ειδοπιήσουμε αμέσως με την έναρξη του προγράμματος για να υποβάλετε την «Αίτηση συμμετοχής» έτσι ώστε να εγγραφείτε στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετάσχετε στην παρούσα δράση.

Στέλεχος του "ΣΥΝΟΛΟΥ" θα σας βοηθήσει στη συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Άιτησης.

 

 

OAED