Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «ΣΥΝΟΛΟ» πιστοποιημένος φορέας υλοποίησης προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμμετέχει στο πρόγραμμα:

 

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
 • 6μηνη πρακτική άσκηση σε ιδιωτική επιχείρηση

 

Αμοιβή 2530 € για απόφοιτους ΑΕΙ-ΤΕΙ

Αμοιβή 2280 € για απόφοιτους ΛΥΚΕΙΟΥ-ΙΕΚ

 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

ΠΕΜΠΤΗ 18/09/14

 

 

Αντικείμενο της δράσης είναι η επίτευξη της εισόδου 38.000 ανέργων (Δυτική Ελλάδα 2.340 άνεργοι) ηλικίας από 25 έως 29 ετών στην αγορά εργασίας η οποία καταλήγει σε θέση απασχόλησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών.
 • Πρακτική άσκηση των ωφελούμενων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 450 ωρών. (περίπου 6 μήνες)
 • Δυνατότητα περαιτέρω πρόσληψης του ωφελούμενου στην επιχείρηση μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «ΣΥΝΟΛΟ» πιστοποιημένος φορέας υλοποίησης προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμμετέχει στο πρόγραμμα:

 

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 - 120 ωρών
 • 6μηνη πρακτική άσκηση σε ιδιωτική επιχείρηση

 

Αμοιβή 2410 € για απόφοιτους ΑΕΙ-ΤΕΙ

Αμοιβή 2240 € για απόφοιτους Γυμνασίου-Λυκείου-ΙΕΚ

 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/09/14

 

Αντικείμενο της δράσης είναι η επίτευξη της εισόδου 12.000 ανέργων (Δυτική Ελλάδα 936 άνεργοι) ηλικίας από 18 έως 24 ετών στην αγορά εργασίας η οποία καταλήγει σε θέση απασχόλησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών για απόφοιτους ΑΕΙ-ΤΕΙ και 120 ωρών για απόφοιτους Γυμνασίου-Λυκείου-ΙΕΚ.
 • Πρακτική άσκηση των ωφελούμενων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 420 ωρών για απόφοιτους ΑΕΙ-ΤΕΙ και 380 ωρών για απόφοιτους Γυμνασίου-Λυκείου-ΙΕΚ (περίπου 6 μήνες).
 • Δυνατότητα περαιτέρω πρόσληψης του ωφελούμενου στην επιχείρηση μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «ΣΥΝΟΛΟ» πιστοποιημένος φορέας υλοποίησης προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμμετέχει στο πρόγραμμα:

 

ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 29 ΕΩΣ 64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 100 ωρών
 • Πρακτική άσκηση 300 ωρών σε ιδιωτική επιχείρηση

 

Αμοιβή 1600 € για τις 400 ώρες κατάρτισης + δυνατότητα επιπλέον απασχόλησης για τουλάχιστον 2 μήνες

 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/10/14

 

 

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 16.620 άνεργους (Δυτική Ελλάδα 1.296 άνεργοι), ηλικίας 29 έως 64 ετών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας:

 • Κατασκευαστικός/τεχνικός κλάδος (10.000 άνεργοι)
 • Κλάδος Διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων (3.000 άνεργοι)
 • Κλάδος των Νέων τεχνολογιών (3.620 άνεργοι)

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 100 ωρών.

Πρακτική άσκηση των ωφελούμενων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 300 ωρών.

Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το (25%) των εκπαιδευθέντων για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) συνεχών μηνών, με ελάχιστες αποδοχές είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια ανά μήνα.

OAED