ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Το Κε. Δι. Βι. Μ. «ΣΥΝΟΛΟ», είναι πιστοποιημένος φορέας υλοποίησης επιδοτούμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και διαχείριση προγραμμάτων:

  • κατάρτισης ανέργων
  • επιμόρφωσης εργαζομένων
  • εκπαίδευσης ενηλίκων

Στόχος του Κε.Δι.Βι.Μ. ΣΥΝΟΛΟ είναι να συμβάλλει στην επαγγελματική ανάπτυξη και ευημερία των εκπαιδευομένων μας και των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων μας.

Η πολυετής εμπειρία και εργασία μας στο χώρο της εκπαίδευσης και η χρήση όλων των τεχνολογιών και μεθόδων διδασκαλίας, είναι η καλύτερη εγγύηση για την επιτυχή υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης ενηλίκων.

Στις πρόσφατες δραστηριότητες μας περιλαμβάνονται οι Επιταγές εισόδου (Voucher) στην αγορά εργασίας για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (άνεργοι ηλικίας 18-29 & 29-64 ετών).

Μέσω της ιστοσελίδας μας θα ανακοινώνονται τα διαθέσιμα προγράμματα.